登上日期: 26/10/2016
Ảnh minh họa Mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam từ khi bắt đầu thực hiện công cuộc đổi mới đến nay là một cơ chế hỗn hợp giữa thị trường và Nhà nước trong huy động, phân bổ... 继续看
登上日期: 11/10/2016
Hiện nay, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh có 66 tổ chức cơ sở đảng, với gần 2800 đảng viên. Các doanh nghiệp (DN) trong Đảng bộ quản lý hơn 75 nghìn công nhân lao động. Đảng bộ có 02 tổ chức đoàn... 继续看
登上日期: 04/10/2016
Trong 9 tháng đầu năm, cả nước có 81.451 doanh nghiệp (DN) đăng ký thành lập mới, tính trung bình chưa đến 5 phút có 1 DN thành lập mới. Ảnh minh họa Theo số liệu từ Tổng cục... 继续看
登上日期: 03/10/2016
N gày 1/10, tại Hà Nội, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo) tổ chức cuộc họp dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư - Trưởng Ban... 继续看
登上日期: 03/10/2016
>> Thông tin tổng hợp của Ban Tuyên Đảng ủy Khối số tháng 9 năm 2016 Ban biên tập website đăng tải nội dung thông tin tổng hợp số tháng 9 năm 2016 của Ban Tuyên giáo... 继续看
登上日期: 20/09/2016
>> Đề cương tuyên truyền 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến Ngày 12/9/2016, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn số 15-HD/BTGTU tuyên truyền 70 năm Ngày Toàn... 继续看
登上日期: 08/09/2016
Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã thông qua 4 nội dung quan trọng: Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Quy định thi hành Điều lệ Đảng, Quy chế làm... 继续看
登上日期: 07/09/2016
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại Hội nghị khu vực châu Á - Thái Bình Dương 2016 của Mạng lưới Hỗ trợ Người cao tuổi, khai mạc tại Hà Nội ngày 6-9. Việt Nam hiện đang trải qua thời... 继续看
登上日期: 29/08/2016
Thực hiện Nghị quyết số 110-NQ/TU ngày 11/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác dân vận trong tình hình hiện nay; nhằm tạo... 继续看
登上日期: 29/08/2016
>> Thông tin tổng hợp dành cho báo cáo viên tháng 8 năm 2016 Ban Biên tập Website đăng nội dung thông tin tổng hợp số 8 năm 2016 của Ban... 继续看

User Online:2552

Total visited: 4697272