登上日期: 09/12/2016
Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Chấp hành Đảng bộ đã quán triệt và cụ thể hóa nghị quyết hằng năm, ban hành kế hoạch tổ chức thực... 继续看
登上日期: 05/12/2016
Ngày 1-12, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã ra Thông báo về kỳ họp thứ 8. Báo Bắc Giang điện tử trân trọng giới thiệu nội dung Thông báo: Ông Trịnh Xuân Thanh. (Ảnh tư liệu). ... 继续看
登上日期: 02/12/2016
Cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập kinh tế Nghị định 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp... 继续看
登上日期: 29/11/2016
>> Thông tin tổng hợp của Ban Tuyên Đảng ủy Khối số tháng 11 năm 2016 Ban biên tập website đăng tải nội dung thông tin tổng hợp số tháng 11 năm 2016 của Ban... 继续看
登上日期: 17/11/2016
Công tác lý luận xây dựng Đảng cũng như vai trò của công tác lý luận nói chung được Chủ tịch Hồ Chí Minh khi viết tác phẩm “Đường Cách mệnh” đã trang trọng ghi trên trang bìa cuốn sách... 继续看
登上日期: 16/11/2016
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương kịp thời giải quyết các kiến nghị, phản ánh của doanh nghiệp được Văn phòng Chính phủ tổng hợp, chuyển tới các cơ quan xử lý theo thẩm quyền,... 继续看
登上日期: 14/11/2016
Đại hội lần thứ XII khai mạc trọng thể sáng 21-1-2016 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội Đại hội VI của Đảng năm 1986, khởi xướng công cuộc đổi mới, đề ra chính sách kinh tế... 继续看
登上日期: 07/11/2016
Công tác Hành chính- quản trị (HCQT) được ví như “làm dâu trăm họ” với nhiều công việc thường xuyên và “việc không tên”. Bên cạnh các phòng, ban chuyên môn riêng, công tác... 继续看
登上日期: 02/11/2016
Ngày 01/11, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TW khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng... 继续看
登上日期: 01/11/2016
>> Thông tin tổng hợp của Ban Tuyên Đảng ủy Khối số tháng 10 năm 2016 Ban biên tập website đăng tải nội dung thông tin tổng hợp số tháng 10 năm 2016 của Ban Tuyên giáo... 继续看

User Online:1906

Total visited: 4719984