THÔNG TIN TỔNG HỢP CỦA BAN TUYÊN GIÁO ĐẢNG ỦY KHỐI THÁNG 10 NĂM 2015

|
查看数次:
dark-mode-label OFF
Đọc bài viết

       >> Thông tin tổng hợp dành cho báo cáo viên tháng 11 năm 2015

      Ban Biên tập Website đăng nội dung thông tin tổng hợp tháng 10/2015 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối để các chi, đảng bộ cơ sở, các đồng chí báo cáo viên nghiên cứu, thông tin, tuyên truyền tới cán bộ đảng viên./.

                                                   Ban Biên tập

User Online:1629

Total visited: 4764225