Thông tin tổng hợp của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối số tháng 8 năm 2017

|
查看数次:
dark-mode-label OFF
Đọc bài viết

>> Thông tin tổng hợp của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối số tháng 8 năm 2017  

Ban biên tập website đăng tải nội dung thông tin tổng hợp số tháng 8 năm 2017 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối để các chi, đảng bộ cơ sở, các đồng chí báo cáo viên nghiên cứu, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên trong đơn vị./.

                                                    Ban Biên tập

 

User Online:1680

Total visited: 4773303