Thông tin tổng hợp của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối số tháng 6 năm 2018

|
查看数次:
dark-mode-label OFF
Đọc bài viết

>> Thông tin tổng hợp của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối số tháng 6 năm 2018  

Ban biên tập website đăng tải nội dung thông tin tổng hợp số tháng 6 năm 2018 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối để các chi, đảng bộ cơ sở, các đồng chí báo cáo viên nghiên cứu, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên trong đơn vị./.

                                                          Ban Biên tập

User Online:2678

Total visited: 3417307