Thông tin tổng hợp của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối số tháng 01 năm 2018

|
查看数次:
dark-mode-label OFF
Đọc bài viết

    >> Thông tin tổng hợp của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối số tháng 01 năm 2018  

Ban biên tập website đăng tải nội dung thông tin tổng hợp số tháng 01 năm 2018 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối để các chi, đảng bộ cơ sở, các đồng chí báo cáo viên nghiên cứu, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên trong đơn vị./.

                                                           Ban Biên tập

 

User Online:1742

Total visited: 4767628