Thông tin tổng hợp của Ban Tuyên Đảng ủy Khối số tháng 10 năm 2016

|
查看数次:
dark-mode-label OFF
Đọc bài viết

   >> Thông tin tổng hợp của Ban Tuyên Đảng ủy Khối số tháng 10 năm 2016
Ban biên tập website đăng tải nội dung thông tin tổng hợp số tháng 10 năm 2016 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối để các chi, đảng bộ cơ sở, các đồng chí báo cáo viên nghiên cứu, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, người lao động trong đơn vị./.
                                                      Ban Biên tập
 

User Online:1625

Total visited: 4764341