Kết quả đánh giá, xếp loại các giải pháp Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bắc Giang lần thứ VII (năm 2016-2017)

|
查看数次:
dark-mode-label OFF
Đọc bài viết

Theo nguồn tin Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Bắc Giang: Ngày 25/8/2017 tại Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Hội đồng Giám khảo Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bắc Giang lần thứ VII, năm 2016-2017 tiến hành đánh giá, chấm điểm đối với 51 giải pháp lọt vào vòng chung khảo Hội thi.
Hội đồng Giám khảo đã làm việc một cách khách quan, chấm trên các tiêu chí: tính mới, tính sáng tạo, hiệu quả kinh tế, xã hội, kỹ thuật và khả năng áp dụng, nhân rộng. Kết quả, Hội đồng giám khảo đã đánh giá, xếp loại 03 giải pháp đạt giải nhất; 08 giải pháp đạt giải nhì; 13 giải pháp đạt giải ba; 18 giải pháp đạt giải khuyến khích và 01 giải pháp cho tác giả cao tuổi nhất.
Theo danh sách kết quả, trong Khối Doanh nghiệp tỉnh có 02 đơn vị có giải pháp dự thi đạt kết quả cao: Viễn thông Bắc Giang đạt 01 giải nhất, 01 giải ba, 01 giải khuyến khích; Công ty Điện lực Bắc Giang đạt 01 giải nhì, 01 giải khuyến khích./.
                                              Hà Công Dũng

 

User Online:1705

Total visited: 4764016