Hướng dẫn công tác tuyên truyền quý III năm 2017

|
查看数次:
dark-mode-label OFF
Đọc bài viết

   >>Hướng dẫn số 11-HD/BTGĐU của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối

Ngày 10/7/2017, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã ban hành Hướng dẫn số 11-HD/BTGĐU công tác tuyên truyền quý III năm 2017, Ban biên tập trang Website đăng tải nội dung, đề nghị các chi, đảng bộ cơ sở tuyên truyền các nội dung theo Hướng dẫn đến cán bộ, đảng viên, người lao động trong đơn vị./.

                                                        Ban Biên tập

 

User Online:2368

Total visited: 4697622