Công văn triệu tập đảng viên dự học lớp bồi dưỡng LLCT dành cho đảng viên mới tháng 4/2024

|
查看数次:
dark-mode-label OFF
Đọc bài viết

>> Công văn số 47-CV/BTGĐUK của BTG Đảng ủy Khối

Ngày 11/4/2024, Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã ban hành Công văn số 47-CV/BTGĐUK về việc triệu tập đảng viên dự học lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng tháng 4/2024; Ban Biên tập Website đăng nội dung công văn để các chi, đảng bộ cơ sở biết, thực hiện.

Ban Biên tập

User Online:2671

Total visited: 3417327