Chi bộ Các doanh nghiệp Khu công nghiệp kết nạp đảng viên mới

|
查看数次:
dark-mode-label OFF
Đọc bài viết

Ngày 05 tháng 7 năm 2016, Chi bộ Các Doanh nghiệp Khu công nghiệp tổ chức kết nạp đảng viên cho đồng chí Nguyễn Thị Sen, kỹ sư làm việc tại Công ty cổ phần Cà phê hòa tan Trung nguyên, Chi nhánh Bắc Giang, là đảng viên thứ 7 được kết nạp thuộc Công ty.

 

Hiện nay Công ty cổ phần Cà phê hòa tan Trung nguyên, Chi nhánh Bắc Giang có 11 đảng viên, trong đó 5 đảng viên chính thức. Trong tháng 7/2016, Đảng bộ Các Khu công nghiệp tỉnh sẽ quyết định thành lập Chi bộ Chi nhánh Công ty cổ phần Cà phê hòa tan Trung nguyên.
Như vậy trong 6 tháng đầu năm 2016, Chi bộ Các doanh nghiệp Khu công nghiệp đã phát triển được 20 đảng viên mới./.
                                                         Minh Chiến

User Online:1565

Total visited: 4764689