Báo cáo nhân quyền của Mỹ có một số nhận định không khách quan về Việt Nam

|
查看数次:
dark-mode-label OFF
Đọc bài viết

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định, chính sách nhất quán của Việt Nam là thúc đẩy và bảo vệ quyền con người, trong đó coi con người là trung tâm, là động lực của quá trình đổi mới và công cuộc phát triển đất nước.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng

Chiều 25/4, tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, trước đề nghị bình luận về báo cáo nhân quyền năm 2023, trong đó có một số nội dung về Việt Nam do Bộ Ngoại giao Mỹ công bố hôm 22/4 vừa qua, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho rằng, báo cáo nhân quyền thường niên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ngày 22/4/2024, mặc dù đã phản ánh các thành tựu và bước tiến của Việt Nam trong việc bảo vệ quyền con người, nhưng rất tiếc vẫn đưa ra một số nhận định không khách quan dựa trên những thông tin không chính xác về tình hình thực tế ở Việt Nam.
“Một lần nữa, chúng tôi khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam là bảo vệ và thúc đẩy quyền con người trong đó coi con người là trung tâm, là động lực của quá trình Đổi mới và công cuộc phát triển đất nước”, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cũng thông tin thêm rằng, các quyền và tự do cơ bản của con người ghi nhận trong Hiến pháp Việt Nam và được bảo vệ thúc đẩy bởi các văn bản pháp luật cụ thể và được triển khai trên thực tiễn.
“Việt Nam đã, đang và sẽ trao đổi thẳng thắn và cởi mở và trên tinh thần xây dựng với Hoa Kỳ về vấn đề còn khác biệt để tăng cường sự hiểu biết, qua đó đóng góp tích cực vào quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ”, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh./.

Theo https://dangcongsan.vn

User Online:1710

Total visited: 4748202