80 quần chúng ưu tú của Đảng bộ các khu công nghiệp được bồi dưỡng lý luận chính trị kết nạp đảng

|
查看数次:
dark-mode-label OFF
Đọc bài viết

Sáng 11/6/2017, tại Hội trường Ban quản lý Các khu công nghiệp tỉnh. Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 80 quần chúng ưu tú của Đảng bộ Các khu công nghiệp tỉnh. Các học viên tham gia lớp đang làm việc ở 28 doanh nghiệp thuộc Khu công nghiệp tỉnh, trong đó có 26 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
Về dự khai giảng lớp có đồng chí Nguyễn Thế Hội, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh; đồng chí Trần Vũ Thông- Bí thư Đảng ủy Các khu công nghiệp tỉnh, Phó Trưởng Ban quản lý Các khu công nghiệp tỉnh.
Tham gia lớp học, các học viên được nghiên cứu  05 bài trong chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng của Ban Tuyên giáo Trung ương đó là: Khái lược lịch sử đảng cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
Lớp học sẽ được bế giảng vào ngày 24/6/2017./.
                                                   Minh Chiến

User Online:1656

Total visited: 4764528