>> Thông tin tổng hợp của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối số tháng 02 năm 2018

|
查看数次:
dark-mode-label OFF
Đọc bài viết

  >> Thông tin tổng hợp của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối số tháng 02 năm 2018

Ban biên tập website đăng tải nội dung thông tin tổng hợp số tháng 02 năm 2018 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối để các chi, đảng bộ cơ sở, các đồng chí báo cáo viên nghiên cứu, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên trong đơn vị./.

                                                       Ban Biên tập

User Online:1647

Total visited: 4767806