Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 170 năm ra đời tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” (24/02/1848-24/02/2018)

|
查看数次:
dark-mode-label OFF
Đọc bài viết

   >> Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 170 năm ra đời tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”

Ngày 02/01/2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 597-CV/BTGTU về tuyên truyền kỷ niệm 170 năm ra đời tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”, Ban biên tập trang Website đăng tải nội dung, đề nghị các chi, đảng bộ cơ sở tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, người lao động trong đơn vị./.
                                                 Ban Biên tập

 

User Online:1685

Total visited: 4767713