ĐẢNG BỘ KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH BẮC GIANG

|
查看数次:
dark-mode-label OFF
Đọc bài viết

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang được thành lập theo Quyết định số 737- QĐ/TU ngày 22/7/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bắc Giang và chính thức hoạt động từ ngày 01/8/2009 trên cơ sở tiếp nhận 55 chi, đảng bộ cơ sở từ 04 đảng bộ: huyện Việt Yên, Lạng Giang, Thành phố Bắc Giang và Các cơ quan tỉnh. Qua hơn 6 năm hoạt động, đến nay đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 toàn Đảng bộ có 66 tổ chức cơ sở đảng, trong đó 23 đảng bộ và 43 chi bộ cơ sở với trên 2.700 đảng viên và khoảng 60.000 công nhân, lao động. Các tổ chức đoàn thể ở doanh nghiệp trong toàn Đảng bộ gồm có 66 công đoàn cơ sở, 47 đoàn thanh niên và 25 hội cựu chiến binh cơ sở. Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh có cơ cấu, gồm: Ban Thường vụ Đảng uỷ 9 đồng chí, Ban Chấp hành Đảng bộ 27 đồng chí. Cơ quan thường trực của Đảng uỷ gồm 6 ban, cơ quan, đoàn thể, cụ thể như sau:

I- Ban Thường vụ Đảng uỷ nhiệm kỳ 2015 - 2020

1- Đồng chí Nguyễn Xuân Vượng - Bí thư Đảng uỷ.

2- Đồng chí Nguyễn Thế Hội - Phó Bí thư Đảng uỷ.

3- Đồng chí Trần Ngọc Minh - Phó Bí thư Đảng uỷ.

4- Đồng chí Ngô Duy Hạnh - Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ.

5- Đồng chí Hoàng Ngọc Châm - Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ.

6- Đồng chí Nguyễn Văn Hinh - Trưởng Ban Tổ chức Đảng uỷ.

7- Đồng chí Nguyễn Thị Ánh Tuyết - Chánh Văn phòng Đảng uỷ.

8- Đồng chí Hướng Xuân Công - Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bắc Giang.

9- Đồng chí Ngô Văn Khanh - Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch HĐQT, Tổng GĐ CTCP Xuất nhập khẩu Bắc Giang.

II- Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020

1- Đồng chí Nguyễn Xuân Vượng - Bí thư Đảng uỷ.

2- Đồng chí Nguyễn Thế Hội - Phó Bí thư Đảng uỷ.

3- Đồng chí Trần Ngọc Minh - Phó Bí thư Đảng uỷ.

4- Đồng chí Ngô Duy Hạnh - Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ.

5- Đồng chí Hoàng Ngọc Châm - Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ.

6- Đồng chí Nguyễn Văn Hinh - Trưởng Ban Tổ chức Đảng uỷ.

7- Đồng chí Nguyễn Thị Ánh Tuyết - Chánh Văn phòng Đảng uỷ.

8- Đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Phó trưởng Ban Tổ chức Đảng uỷ.

9- Đồng chí Nguyễn Thị Dung - Phó chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ.

10- Nguyễn Thị Hạnh- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ.

11- Đồng chí Hà Công Dũng - Bí thư Đoàn thanh niên Khối.

12- Đồng chí Trần Quý Thanh - Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Bưu Điện tỉnh.

13- Đồng chí Ngô Văn Khanh - Bí thư Đảng bộ, Giám đốc CTCP Xuất nhập khẩu.

14- Đồng chí Hướng Xuân Công - Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bắc Giang.

15- Đồng chí Nguyễn Văn Thanh - Bí thư Đảng bộ, Giám đốc CTCP Xi măng Bắc Giang.

16- Đồng chí Nguyễn Hữu Phải - Bí thư Đảng bộ, Giám đốc CTCP May Bắc Giang.

17- Đồng chí Vũ Xuân Chính - Bí thư Chi bộ, Giám đốc CTCP Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Bắc Giang.

18- Đồng chí Nguyễn Văn Khoát - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Bắc Giang.

19- Đồng chí Nguyễn Bá Sơn - Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Công ty Điện lực Bắc Giang.

20- Đồng chí Vũ Quốc Hoàn - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bắc Giang.

21- Đồng chí Nguyễn Bá Minh - Bí thư Chi bộ, Giám đốc NH TMCP Ngoại thương VN chi nhánh Bắc Giang.

22- Đồng chí Nguyễn Vũ Khiêm - Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý và Xây dựng đường bộ Bắc Giang

23- Đồng chí Hoàng Công Khoa - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Công ty Bảo Việt Bắc Giang.

24- Đồng chí Ngô Gia Quát - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Ngân hàng Chính sách- Xã hội tỉnh Bắc Giang.

25- Đồng chí Trần Vũ Thông - Bí thư Đảng bộ, Phó Trưởng Ban Quản lý KCN tỉnh Bắc Giang.

26- Đồng chí Trần Văn Thọ - Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Sông Cầu.

27- Đồng chí Nghiêm Xuân Tranh - Bí thư Đảng bộ, Giám đốc CTCP Xây dựng Giao thông Bắc Giang.

III- Các ban, cơ quan, đoàn thể trực thuộc Đảng bộ Điện thoại thường trực: 0240.3720.666 - Fax: 0240.3720.889

1- Văn phòng Đảng uỷ.

2- Ban Tuyên giáo Đảng uỷ.

3- Ban Tổ chức Đảng uỷ.

4- Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ.

5- Hội Cựu chiến binh Khối Doanh nghiệp.

6- Đoàn thanh niên Khối Doanh nghiệp.

IV- Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Đảng bộ (Website)

1- Trưởng Ban: - Đ/c Hoàng Ngọc Châm - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ.

2- Phó trưởng Ban: - Đ/c Nguyễn Thị Hạnh - ĐUV, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ. - Đ/c Nguyễn Thị Ánh Tuyết - UVBTV, Chánh Văn phòng Đảng uỷ. 

3- Thành viên: - Đ/c Nguyễn Văn Thắng - ĐUV, Phó trưởng Ban Tổ chức Đảng uỷ. - Đ/c Hà Công Dũng - ĐUV, Bí thư Đoàn thanh niên Khối. - Đ/c Nguyễn Thị Dung - ĐUV, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy. - Đ/c Nguyễn Minh Chiến - CVC Ban Tuyên giáo Đảng ủy./.

User Online:2710

Total visited: 3417604