ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH NHIỆM KỲ 2015-2020

|
查看数次:
dark-mode-label OFF
Đọc bài viết

         Ngày 17-4, Đảng bộ Các Khu công nghiệp (KCN) tỉnh tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2015- 2020. Đồng chí Nguyễn Thế Hội, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh dự và chỉ đạo đại hội.

       Đảng bộ Các KCN tỉnh Bắc Giang được thành lập tháng 5-2014 trên cơ sở chuyển chi bộ Ban quản lý KCN từ Đảng bộ Các cơ quan tỉnh về Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh. Hiện đảng bộ có 4 chi bộ trực thuộc là: Chi bộ Văn phòng Ban quản lý KCN, Chi bộ Công ty hạ tầng KCN, Chi bộ Công đoàn KCN và chi bộ các doanh nghiệp KCN. Khi thành lập đảng bộ có 34 đảng viên, đến nay có 71 đảng viên. Báo cáo chính trị trình đại hội đã đánh giá sau một năm hoạt động, đảng bộ đã tập trung cao thực hiện tốt việc củng cố tổ chức, đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác kiểm tra giám sát, đẩy mạnh công tác phát triển đảng trong các doanh nghiệp KCN.
       Tại Đại hội các đại biểu đã tập trung thảo luận và thống nhất một số chỉ tiêu lớn trong nhiệm kỳ 2015- 2020 của Đảng bộ Các KCN tỉnh đó là: Mỗi năm tổ chức 2 lớp cảm tình đảng cho 100 quần chúng ưu tú; thành lập mới ít nhất 5 chi bộ trong Các doanh nghiệp; tiếp nhận và kết nạp mỗi năm 20 đồng chí; thành lập mới 30 tổ chức công đoàn, vận động 15.000 công nhân lao động tham gia tổ chức Công đoàn; thành lập Hội Cựu chiến binh và 5 Chi đoàn thanh niên trong các KCN. Từ nay đến cuối nhiệm kỳ cơ bản hoàn thành đầu tư hạ tầng các KCN: Quang Châu, Đình Trám, Song Khê - Nội Hoàng, Vân Trung. Mỗi năm thu hút 30 dự án. Trong nhiệm kỳ lấp đầy 40% diện tích đất công nghiệp theo quy hoạch; nộp ngân sách đạt 1.500 tỷ đồng; giải quyết việc làm mới cho 15.000 lao động…
       Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Các KCN tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 05 đồng chí; bầu 05 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020./.
                                                      Minh Chiến

User Online:1663

Total visited: 4748487