登上日期: 31/05/2018
Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư vừa ký Quy định số 01-QĐ/TW quy định trách nhiệm và thẩm quyền của Ủy ban kiểm tra trong công tác phòng, chống tham nhũng.... 继续看
登上日期: 25/05/2018
NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ BẢY BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHOÁ XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội ------------------------- I- TÌNH HÌNH VÀ NGUYÊN NHÂN 1. Trong... 继续看
登上日期: 23/05/2018
NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ BẢY BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHOÁ XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động... 继续看
登上日期: 01/03/2018
Nhân dịp đầu Xuân mới, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có bài viết: "Giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển nhanh và bền... 继续看
登上日期: 28/02/2018
Năm 2017, trong bối cảnh vừa xây dựng, phê duyệt, vừa triển khai thực hiện kế hoạch sắp xếp, cổ phần hóa (CPH), thoái vốn cho từng năm và cả giai đoạn 2017 - 2020, các văn bản pháp luật và thực... 继续看
登上日期: 09/03/2017
Sau Đại hội XII của Đảng, hệ thống chính trị nước ta có nhiều chuyển biến mới, hoạt động hiệu quả hơn, được nhân dân ghi nhận. Trong thành tựu chung của đất nước, như Tổng Bí... 继续看
登上日期: 21/12/2016
Ngày 19/12, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Theo đó,... 继续看
登上日期: 23/09/2016
>> Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 140 năm Ngày sinh Quyền Chủ tịch nước Huỳnh Thúc Kháng (01/10/1876-01/10/2016) Ngày 15/9/2016, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành... 继续看
登上日期: 22/07/2014
Hội nghị Giơ-ne-vơ bàn về chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương Từ tháng 9-1945 lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đến nay, Việt Nam đã trải qua bốn cuộc đàm phán... 继续看
登上日期: 01/03/2014
>> Chương trình số 64 -CTr/ĐU ngày 20/02/2014 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh ... 继续看

User Online:1858

Total visited: 4153954