登上日期: 27/05/2021
Ngày 18-5, Văn phòng T.Ư Đảng có Công văn số 731-CV/VPTW gửi các cơ quan thông tấn, báo chí về việc công bố Kết luận của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày... 继续看
登上日期: 29/04/2021
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội CCB Khối 487, Nghị quyết Đại hội Hội CCB Khối Doanh nghiệp tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã xác định nhiệm vụ tổng quát của Hội là tập hợp đoàn kết,... 继续看
登上日期: 12/03/2021
Hơn 25 năm công tác tại Viễn Thông Bắc Giang, tình yêu, sự đam mê với nghề và khát vọng về những ý tưởng tiên phong, sáng tạo đổi mới vẫn luôn dạt dào. Với trách nhiệm là Trưởng phòng, đồng chí... 继续看
登上日期: 12/03/2021
Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ cấp trên, Đảng uỷ Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Giang (Agribank) đã lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và cán bộ, đảng viên trong toàn đảng... 继续看
登上日期: 10/05/2020
(TG) - Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh, là nhiệm vụ then chốt có vị trí đặc biệt quan trọng. Việc vận dụng tư tưởng của Người vào công tác xây... 继续看
登上日期: 06/11/2019
(TG) - Để xây dựng Đảng, theo Hồ Chí Minh, cũng như mọi công việc khác, “thực hành dân chủ rộng rãi” là phương thuốc để phát huy quyền làm chủ và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân... 继续看
登上日期: 30/10/2019
(TG)- Cán bộ, đảng viên nói chung, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý nói riêng phải nêu gương về đạo đức cách mạng, tu dưỡng đạo đức cách mạng để xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật... 继续看
登上日期: 22/08/2019
Sáng 21/8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bắc Giang, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề “Ý nghĩa lịch sử và những thành tựu nổi bật sau 50 năm thực hiện Di chúc Chủ... 继续看
登上日期: 26/04/2019
(TG)-Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Đề cương tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. TG trân trọng giới thiệu toàn văn bản Đề cương. I. HOÀN CẢNH RA... 继续看
登上日期: 17/10/2018
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến việc lấy tấm gương các anh hùng liệt sĩ, người tốt việc tốt để tuyên truyền, giáo dục cho đông đảo quần chúng nhân dân. Trong sự nghiệp đấu tranh... 继续看

User Online:4239

Total visited: 2816131