Văn bản đảng uỷ Khối Văn bản đảng uỷ Khối

Ngày đăng: 24/05/2014
>> Chương trình số 67 -CTr/ĐU ngày 22/5/2014 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh ... Xem tiếp
Ngày đăng: 13/05/2014
>> Công văn số 490 -CV/ĐU ngày 12/5/2014 của BTV Đảng uỷ Ngày 12/5/2014 Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã có Công văn số 490... Xem tiếp
Ngày đăng: 12/05/2014
>> Công văn số 10/CV-CCB ngày 15/4/2014 của Hội CCB Khối Thực hiện Hướng dẫn số 28/HD-CCB ngày 07/02/2014... Xem tiếp
Ngày đăng: 23/04/2014
>> Chương trình số 66 -CTr/ĐU ngày 18/4/2014 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh ... Xem tiếp
Ngày đăng: 31/03/2014
>> Chương trình số 65 -CTr/ĐU ngày 20/3/2014 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh ... Xem tiếp
Ngày đăng: 31/03/2014
>> Công văn số 472 -CV/ĐU ngày 26/3/2014 của BTV Đảng uỷ Ngày 26/3/2014 Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh... Xem tiếp
Ngày đăng: 25/03/2014
>> Kế hoạch số 01-KH/CCB ngày 07/02/2014 của Thường trực Hội CCB Khối >> Kế hoạch số 02-KH/CCB... Xem tiếp
Ngày đăng: 12/03/2014
>> Công văn số 462- CV/ĐU, ngày 11/3/2014 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp. Ngày 11/3/2014... Xem tiếp
Ngày đăng: 12/03/2014
>> Kế hoạch số 57-KH/ĐU ngày 07/3/2014 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang >> Kế hoạch số... Xem tiếp
Ngày đăng: 11/03/2014
>> Công văn số 154- CV/BTGĐU, ngày 10/3/2014 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp. Ngày... Xem tiếp

Thư viện ảnh Thư viện ảnh

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập:2751

Số lượt truy cập: 3186127