Văn bản đảng uỷ Khối Văn bản đảng uỷ Khối

Ngày đăng: 13/07/2023
>> Thông tin tổng hợp của BTG ĐUK số tháng 07 năm 2023 Ban Biên tập website đăng tải nội dung thông tin tổng hợp số tháng 07 năm 2023 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối, để các chi,... Xem tiếp
Ngày đăng: 13/07/2023
>> Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV Thực hiện Công văn số 1086-CV/BTGTU ngày 11/07/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 5,... Xem tiếp
Ngày đăng: 05/07/2023
>>Hướng dẫn số 13-HD/BTGĐUK của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Ngày 03/7/2023, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã ban hành Hướng dẫn số 13-HD/BTGĐUK về công tác tuyên truyền... Xem tiếp
Ngày đăng: 28/06/2023
>>Chương trình số 47-CTr/ĐUK của BTV Đảng uỷ Khối. Ngày 22/6/2023, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã ban hành Chương trình công tác tháng 7 năm 2023; Ban Biên tập Website... Xem tiếp
Ngày đăng: 21/06/2023
>> Thông tin tổng hợp của BTGĐUK, số tháng 06 năm 2023 Ban Biên tập website đăng tải nội dung thông tin tổng hợp số tháng 06 năm 2023 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối, để các chi,... Xem tiếp
Ngày đăng: 05/06/2023
>> Công văn đối khớp >> Mẫu 01 báo cáo >> Mẫu 02 danh sách đảng viên Thực hiện Hướng dẫn số 11-HD/BTCTW ngày 13/12/2021 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn thực hiện biểu... Xem tiếp
Ngày đăng: 26/05/2023
>>Công văn số 618-CV/ĐUK ngày 25/5/2023 của BTV ĐUK >>Mẫu thông tin theo công văn 618 Ngày 25/5/2023, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã ban hành Công văn số... Xem tiếp
Ngày đăng: 25/05/2023
Chương trình số 46-CTr/ĐUK của BTV ĐUK. Ngày 24/5/2023, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã ban hành Chương trình công tác tháng 6 năm 2023; Ban Biên tập Website đăng nội dung... Xem tiếp
Ngày đăng: 16/05/2023
>> Công văn số 11/CV-CCB của Hội CCB Khối >> Mẫu biểu kèm theo Công văn số 11/CV-CCB của Hội CCB Khối Thực hiện Hướng dẫn số 86/HD-CCB ngày 22/3/2022... Xem tiếp
Ngày đăng: 04/05/2023
>> Thông tin tổng hợp của BTGĐUK, số tháng 05 năm 2023 Ban Biên tập website đăng tải nội dung thông tin tổng hợp số tháng 05 năm 2023 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối, để các chi,... Xem tiếp

Thư viện ảnh Thư viện ảnh

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập:2714

Số lượt truy cập: 3186185