Văn bản đảng uỷ Khối Văn bản đảng uỷ Khối

Ngày đăng: 27/11/2023
>>Chương trình số 53-CTr/ĐUK ngày 24/11/2023 của BTV ĐUK. Ngày 24/11/2023, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã ban hành Chương trình công tác tháng 12 năm 2023; Ban Biên tập... Xem tiếp
Ngày đăng: 24/11/2023
>> Thông tin tổng hợp của BTGĐUK số tháng 08/2023 Ban Biên tập website đăng tải nội dung thông tin tổng hợp số tháng 08 năm 2023 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối, để các... Xem tiếp
Ngày đăng: 24/11/2023
>> Công văn triệu tập >> Danh sách học viên Thực hiện Quyết định 2092-QĐ/ĐUK, ngày 04/08/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh về việc mở lớp Bồi... Xem tiếp
Ngày đăng: 24/11/2023
>> Thông tin tổng hợp của BTGĐUK số tháng 09/2023 Ban Biên tập website đăng tải nội dung thông tin tổng hợp số tháng 09 năm 2023 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối, để các... Xem tiếp
Ngày đăng: 24/11/2023
>> Chương trình số 51-CTr/ĐUK ngày 25/9/2023 của BTV ĐUK. Ngày 25/9/2023, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã ban hành Chương trình công tác tháng 10 năm 2023; Ban Biên tập... Xem tiếp
Ngày đăng: 24/11/2023
>> Thông tin tổng hợp của BTGĐUK số tháng 10/2023 Ban Biên tập website đăng tải nội dung thông tin tổng hợp số tháng 10 năm 2023 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối, để các chi, đảng... Xem tiếp
Ngày đăng: 24/11/2023
>>Hướng dẫn số 14-HD/BTGĐUK của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Ngày 03/10/2023, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã ban hành Hướng dẫn số 14-HD/BTGĐUK về công tác tuyên truyền... Xem tiếp
Ngày đăng: 24/11/2023
>> Kế hoạch triển khai “Tháng dân vận năm 2023” Ngày 03/10/2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối có Kế hoạch số 83-KH/ĐUK về triển khai các hoạt động “Tháng dân vận năm 2023”.... Xem tiếp
Ngày đăng: 24/11/2023
>> Đề cương thông báo nhanh Ban Biên tập website đăng tải nội dung Đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII để các... Xem tiếp
Ngày đăng: 24/11/2023
>> Công văn số 19/CV-CCB ngày 16/10/2023 của Hội CCB Khối Doanh nghiệp tỉnh >> Biểu mẫu Thực hiện Chương trình công tác năm 2023, Hội CCB Khối Doanh nghiệp tỉnh có Công... Xem tiếp

Thư viện ảnh Thư viện ảnh

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập:2711

Số lượt truy cập: 3186120