Truy cập nội dung luôn
Chủ nhật, 21 Tháng 04 Năm 2024

Công tác xây dựng đảng Công tác xây dựng đảng

Ngày đăng: 23/09/2010
1- Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân Bắc Giang thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII! 2- Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc... Xem tiếp
Ngày đăng: 09/09/2010
Quy ??nh s? 12/TC-TTVH ngày 9/1/2004 c?a Ban T? ch?c Trung ??ng- Ban T? t??ng V?n hóa Trung ??ng (nay là Ban Tuyên giáo Trung ??ng) v? vi?c xác ??nh trình ?? lý lu?n chính tr?. 1. ??i... Xem tiếp
Ngày đăng: 08/09/2010
Thực hiện Quyết định số 37-QĐ/ĐU ngày 30/8/2010 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang về mở lớp Bồi dưỡng đảng viên mới từ ngày 07 đến ngày 14/9/2010. Sáng ngày... Xem tiếp

Văn bản đảng uỷ khối Văn bản đảng uỷ khối

Ngày đăng: 17/04/2024
>>Hướng dẫn số 18-HD/BTGĐUK của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Ngày 04/4/2024, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã ban hành Hướng dẫn số 18-HD/BTGĐUK về công tác tuyên truyền... Xem tiếp
Ngày đăng: 01/04/2024
>> Thông tin tổng hợp của BTG Đảng ủy Khối số tháng 04 năm 2024 Ban Biên tập website đăng tải nội dung thông tin tổng hợp số tháng 04 năm 2024 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy... Xem tiếp
Ngày đăng: 13/03/2024
>> Công văn số 46-CV/BTGĐUK về việc triệu tập học viên >> Danh sách học viên Ngày 12/3/2024, Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã ban hành Công văn số 46-CV/BTGĐUK... Xem tiếp

Video hoạt động Video hoạt động

<a href="https://www.bacgiang.gov.vn/web/ubnd-xa-thiet-ke-mau/thu-vien">Thư viện ảnh</a> Thư viện ảnh

Đánh giá nội dung Đánh giá nội dung

Nội dung trên Cổng Đảng bộ doanh nghiệp tỉnh:

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập:2774

Số lượt truy cập: 3191197