Tin tức hoạt động Tin tức hoạt động

Ngày đăng: 14/07/2023
Chiều 12/7, Bộ Thông tin và Truyền thông công bố xếp hạng chỉ số chuyển đổi số (DTI) năm 2022 các bộ, ngành, tỉnh, TP trực thuộc trung ương. Tỉnh Bắc Giang đứng thứ 9/63 tỉnh, thành phố; tăng một... Xem tiếp
Ngày đăng: 14/07/2023
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 644/CĐ-TTg ngày 13/7/2023 yêu cầu các bộ ngành, địa phương chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác cải... Xem tiếp
Ngày đăng: 05/07/2023
6 tháng đầu năm 2023, mặc dù tình hình thế giới có nhiều biến động phức tạp, khó lường, ảnh hưởng không nhỏ đến làn sóng đầu tư, song thu hút đầu tư của tỉnh Bắc Giang vẫn đạt kết quả khá tích... Xem tiếp
Ngày đăng: 05/07/2023
Việt Nam khẳng định vai trò quan trọng của bảo đảm việc làm, tạo thu nhập trong các nỗ lực xoá nghèo; các nước cần bảo đảm quyền làm việc với người dân, nhất là trong bối cảnh phục hồi sau đại... Xem tiếp
Ngày đăng: 10/06/2023
Tỉnh ủy Bắc Giang vừa ban hành Chỉ thị số 26-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu trong tình... Xem tiếp
Ngày đăng: 10/06/2023
75 năm sau khi ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023), tư tưởng Hồ Chí Minh về mục đích, nội dung, phương pháp và cách thức tổ chức các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu... Xem tiếp
Ngày đăng: 19/05/2023
Sự từ chối những lễ nghi phiền phức, không muốn tốn kém thời giờ, tiền bạc của nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong dịp kỷ niệm ngày sinh của mình thể hiện đức tính khiêm tốn, giản dị, cần... Xem tiếp
Ngày đăng: 19/05/2023
Hôm nay, kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất. Cả cuộc đời hiến dâng vì độc lập dân... Xem tiếp
Ngày đăng: 27/04/2023
Năm 2023, kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023), trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang tích cực đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đi... Xem tiếp
Ngày đăng: 27/04/2023
Sứ mệnh lịch sử của Đảng ta trong thời kỳ phát triển mới của đất nước được Đại hội XIII xác định: Lãnh đạo khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân... Xem tiếp

Thư viện ảnh Thư viện ảnh

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập:1667

Số lượt truy cập: 4768016