Tìm kiếm bài viết Tìm kiếm bài viếtTT Tiêu đề Tác giả Ngày đăng
21 Thông tin tổng hợp của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối số tháng 08/2023 Super Admin 24/11/2023 09:13
22 Công văn triệu tập học viên lớp đảng viên mới tháng 8 năm 2023 Super Admin 24/11/2023 09:12
23 Thông tin tổng hợp của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối số tháng 09/2023 admin.dbdn 24/11/2023 09:10
24 Chương trình công tác tháng 10 năm 2023 admin.dbdn 24/11/2023 09:09
25 Thông tin tổng hợp của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối số tháng 10/2023 admin.dbdn 24/11/2023 09:08
26 Hướng dẫn công tác tuyên truyền quý IV năm 2023 admin.dbdn 24/11/2023 09:06
27 Kế hoạch triển khai các hoạt động “Tháng Dân vận” năm 2023 admin.dbdn 24/11/2023 09:06
28 Đề cương thông báo nhanh Hội nghị TW8 admin.dbdn 24/11/2023 09:04
29 Hội CCB Khối DN tỉnh triển khai kiểm điểm cuối năm và công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 admin.dbdn 24/11/2023 09:00
30 Công văn triệu tập học viên lớp đảng viên mới tháng 10 năm 2023 admin.dbdn 24/11/2023 08:47
31 Chương trình công tác tháng 11 năm 2023 admin.dbdn 24/11/2023 08:42
32 Lật tẩy thủ đoạn “thao túng tâm lý” của các thế lực thù địch, phản động admin.dbdn 21/11/2023 11:06
33 Lật tẩy thủ đoạn “thao túng tâm lý” của các thế lực thù địch, phản động admin.dbdn 21/11/2023 10:47
34 Công văn số 763-CV/ĐUK về việc kiểm điểm, đánh giá tập thể, cá nhân cán bộ, đảng viên và đánh giá chất lượng tổ chức đảng năm 2023 Super Admin 17/11/2023 09:31
35 Triển khai đối khớp đảng viên 2023 admin.dbdn 17/11/2023 09:21
36 Cảnh giác với mặt trái của các nền tảng video ngắn trên mạng xã hội Super Admin 15/11/2023 07:59
37 Về việc báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023 Super Admin 13/11/2023 09:24
38 Thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW và Nghị quyết số 301-NQ/TU Super Admin 05/11/2023 09:34
39 Thông tin tổng hợp của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối số tháng 11/2023 Super Admin 03/11/2023 08:41
40 Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học Super Admin 03/11/2023 08:32

Thư viện ảnh Thư viện ảnh

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập:1290

Số lượt truy cập: 3877285