内容へスキップ
Thứ ba, 28 Tháng 05 Năm 2024

掲載日: 06/09/2010
Ngày 23/8/2010, Ban Chỉ đạo Cuộc Vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang đã ban hành Kế hoạch số 03-KH/BCĐ về tổng kết năm 2010 và... もっと見る
掲載日: 13/08/2010
1. Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam muôn năm! 2. Kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam... もっと見る
掲載日: 11/08/2010
Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang có 58 tổ chức cơ sở đảng, với gần 2.200 đảng viên và hơn 20 nghìn cán bộ, công nhân, lao động (CNLĐ). Các doanh nghiệp (DN) trong Đảng bộ có 58 tổ... もっと見る

掲載日: 15/05/2024
>> Kế hoạch số 168-KH/BTCTW ngày 04/4/2024 của Ban Tổ chức Trung ương và thể lệ cuộc thi >> Kế hoạch số 130-KH/BTGTU ngày 09/5/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ban Biên tập... もっと見る
掲載日: 02/05/2024
>>Thông tin tổng hợp của BTGĐUK số tháng 5/2024 Ban Biên tập website đăng tải nội dung Thông tin tổng hợp số tháng 5 năm 2024 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối để các chi, đảng bộ cơ sở,... もっと見る
掲載日: 26/04/2024
>> Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 của BCH Trung ương Đảng Ban Biên tập Trang Website Đảng bộ Khối đăng tải nội dung Nghị quyết, đề nghị các chi, đảng bộ cơ sở phổ biến, tuyên... もっと見る

Đánh giá nội dung Đánh giá nội dung

Nội dung trên Cổng Đảng bộ doanh nghiệp tỉnh:

User Online:2312

Total visited: 3487866