Triển khai đối khớp đảng viên 2023

|
ページビュー:
dark-mode-label OFF
Đọc bài viết

>> Công văn đối khớp
>> Biểu mẫu số 01
>>Biểu mẫu số 02
>> Biểu mấu số 03

Ngày 14/11/2022, Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đã ban hành Công văn số 28-CV/BTCĐUK về việc báo cáo số liệu đảng viên năm 2023 cùng các biểu mẫu. Ban Biên tập đăng tải các nội dung để các chi, đảng bộ biết và thực hiện.

User Online:2795

Total visited: 3190791