TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

|
ページビュー:
dark-mode-label OFF
Đọc bài viết

        >> Công văn số 462- CV/ĐU, ngày 11/3/2014 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp.
       Ngày 11/3/2014 Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đã có Công văn số 162-CV/ĐU, về việc Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Ban Biên tập đăng tải nội dung để các chi, đảng bộ cơ sở biết, thực hiện./.
                                                                           Ban Biên tập

User Online:1890

Total visited: 4811328