Thông tin tổng hợp của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối số tháng 08/2023

|
ページビュー:
dark-mode-label OFF
Đọc bài viết

>> Thông tin tổng hợp của BTGĐUK số tháng 08/2023  

Ban Biên tập website đăng tải nội dung thông tin tổng hợp số tháng 08 năm 2023 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối, để các chi, đảng bộ cơ sở, các đồng chí báo cáo viên nghiên cứu, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên trong đơn vị.

User Online:1630

Total visited: 4767821