Kế hoạch triển khai các hoạt động “Tháng Dân vận” năm 2023

|
ページビュー:
dark-mode-label OFF
Đọc bài viết

>> Kế hoạch triển khai “Tháng dân vận năm 2023”  

Ngày 03/10/2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối có Kế hoạch số 83-KH/ĐUK về triển khai các hoạt động “Tháng dân vận năm 2023”. Ban Biên tập website đăng tải nội dung kế hoạch và khẩu hiệu tuyên truyền để các chi, đảng bộ cơ sở căn cứ thực hiện; các đồng chí báo cáo viên nghiên cứu, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên trong đơn vị.

User Online:1934

Total visited: 4811897