Hướng dẫn công tác tuyên truyền quý IV năm 2023

|
ページビュー:
dark-mode-label OFF
Đọc bài viết

>>Hướng dẫn số 14-HD/BTGĐUK của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối

Ngày 03/10/2023, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã ban hành Hướng dẫn số 14-HD/BTGĐUK về công tác tuyên truyền quý IV năm 2023. Trang Website Đảng bộ Khối đăng tải nội dung Hướng dẫn, đề nghị các chi, đảng bộ cơ sở tuyên truyền các nội dung theo Hướng dẫn đến cán bộ, đảng viên, người lao động trong đơn vị.

User Online:1897

Total visited: 4811252