Học tập làm theo phong cách làm việc sâu sát, tỷ mỷ, gắn bó với cơ sở, với nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh

|
ページビュー:
dark-mode-label OFF
Đọc bài viết

Tranh thủ đi thăm, chuyện trò thân tình với các cụ già, gặp gỡ chiến sĩ và đồng bào các địa phương để nắm tình hình và tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để từ đó có những quyết sách đúng đắn đã trở thành nếp sống của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ảnh theo http://tuyengiao.vn

Chủ tịch Hồ Chí Minh thấm nhuần sâu sắc quan điểm của chủ nghĩa Mác- Lênin về quần chúng là người sáng tạo ra lịch sử, cách mạng là sự nghiệp của quần chúng. Người có lòng tin vô tận đối với quần chúng, luôn luôn chăm lo tăng cường mối liên hệ với quần chúng, coi đó là nguồn sức mạnh tạo nên mọi thắng lợi của sự nghiệp cách mạng. Hồ Chí Minh sâu sát quần chúng, vì lợi ích của quần chúng, đi đúng đường lối quần chúng, lắng nghe ý kiến của quần chúng, của những người chiến sĩ cộng sản suốt đời phấn đấu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu cán bộ, đảng viên gần dân, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và bản thân Người là tấm gương sáng về phong cách gần dân. Theo thống kê chưa đầy đủ trong vòng 10 năm từ 1955 đến 1965, dù tuổi đã cao, công việc nhiều, song Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có trên 700 lượt đi thăm các địa phương, công trường, xí nghiệp, hợp tác xã, đơn vị bộ đội… Tính bình quân mỗi tháng có khoảng 6 lần, mỗi năm có hơn 60 lần Người đi xuống cơ sở gặp gỡ quần chúng.
Mỗi khi đi thăm các cơ sở, Người không cho báo trước. Người muốn biết thực chất tình hình của cơ sở, chứ không chỉ nghe qua báo cáo. Khi xuống đến cơ sở, điều quan tâm đầu tiên của Người là xem nơi ăn chốn ở, đến nhà ăn tập thể, nhà vệ sinh trước rồi mới ra hội trường nói chuyện với mọi người. Tác phong sâu sát, tỷ mỷ, cụ thể thiết thực của Người là mẫu mực của phong cách người lãnh đạo, người “đầy tớ của nhân dân”. Bác Hồ đến với mọi người một cách rất tự nhiên và bình dị; hình ảnh Bác trong bộ quần áo bình dị, lội ruộng với nông dân, cùng tát nước chống hạn, cùng cuốc đất, đẩy xe với người lao động luôn trong ký ức mỗi người dân Việt nam.
Chủ tịch Hồ Chí Minh thường nhắc đến câu ca truyền miệng của nhân dân“Dễ mười lần không dân cũng chịu, khó trăm lần dân liệu cũng xong”. Người yêu cầu mọi cán bộ, đảng viên phải đi đúng đường lối quần chúng, đồng thời bản thân Người nêu cao tấm gương về lòng yêu mến và tin tưởng rất mực vào khả năng và sức mạnh của nhân dân. Bác nói: “Nước lấy dân làm gốc”, “Gốc có vững cây mới bền, xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân”. Bác thường xuyên căn dặn các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên phải coi trọng mối liên hệ chặt chẽ với quần chúng và phải thể hiện tinh thần trách nhiệm trước nhân dân.
Đối với người lãnh đạo cấp trên Người nhắc nhở: hiểu dân và hiểu cấp dưới đều có tầm quan trọng đặc biệt. Hiểu dân là để hiểu cấp dưới được chính xác hơn, hiểu cấp dưới là để hiểu dân được đầy đủ hơn. Càng hiểu dân và càng hiểu cấp dưới, người lãnh đạo càng hiểu chính mình và càng rút ra được những điều bổ ích để bổ sung cho chủ trương, chính sách đã được đề ra…
Trong giai đoạn hiện nay, mỗi cán bộ, đảng viên cần tăng cường học tập phong cách làm việc sâu sát, tỷ mỷ, gắn bó với cơ sở, với nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đặc biệt, trong mỗi doanh nghiệp càng quan trọng hơn bao giờ hết, mỗi cán bộ, đảng viên cần đề cao ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện, thể hiện cụ thể trong suy nghĩ và thực hiện công việc hàng ngày./.
                                                    Lạng Thương

 

User Online:2173

Total visited: 4740915