Công văn triển khai tuyên truyền kỷ niệm 45 năm Ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giời Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến tháng chế độ diệt chủng.

|
ページビュー:
dark-mode-label OFF
Đọc bài viết

>> Công văn số 800 của Đảng ủy Khối
>> Đề cương tuyên truyền

Thực hiện Công văn số 1360-CV/BTGTU ngày 22/12/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tuyên truyền kỷ niệm 45 năm Ngày Chiến thẳng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến tháng chế độ diệt chủng. Ngày 26/12/2023 Đảng ủy Khối ban hành Công văn số 800-CV/ĐUK triển khai đến các cơ sở Đảng trong Khối. Ban Biên tập đăng tải công văn và đề cương tuyên truyền để các đơn vị trong Khối biết, triển khai tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, người lao động.

Ban Biên tập

User Online:2791

Total visited: 3417393