Công bố quyết định về tổ chức bộ máy, nhân sự Công ty thủy nông Bắc Sông Thương

|
ページビュー:
dark-mode-label OFF
Đọc bài viết

Ngày 11-1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Dương Văn Thái cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành dự hội nghị công bố các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh liên quan tới công tác tổ chức bộ máy và nhân sự của Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Sông Thương (gọi tắt là Công ty thủy nông Bắc Sông Thương).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái trao quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc Công ty Bắc Sông Thương cho ông Hoàng Quốc Bảo

Công ty thủy nông Bắc Sông Thương được thành lập trên cơ sở sáp nhập Công ty thủy nông Cầu Sơn và Lục Ngạn. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh có quyết định bổ nhiệm hội đồng thành viên Công ty Bắc Sông Thương gồm 5 người. Ông Hoàng Quốc Bảo, nguyên Chủ tịch Công ty Cầu Sơn giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Dương Văn Thái ghi nhận những kết quả, đóng góp của cán bộ, người lao động công ty trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, việc tổ chức, sắp xếp lại các đơn vị thủy nông là cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tế. Do đó, ngay khi sáp nhập, Công ty cần khẩn trương thực hiện các biện pháp, thực hiện tốt nhiệm vụ; tuyên truyền, động viên người lao động phải coi nhau như người một nhà, đoàn kết, chung tay vì lợi ích chung.
Phân công nhiệm vụ, bảo đảm rõ người, rõ việc, đề cao trách nhiệm cá nhân. Đồng chí lưu ý, Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Công ty Bắc Sông Thương nhanh chóng xây dựng bộ định mức kinh tế kỹ thuật phù hợp, tiến tới giảm tối thiểu 30% nhân lực để tinh gọn bộ máy. Việc tinh giản biên chế cần triển khai thận trọng, công khai, minh bạch, tránh khiếu nại, khiếu kiện./.
                                         Theo Báo Bắc Giang điện tử

 

User Online:1811

Total visited: 4773654