Chương trình công tác tháng 12 năm 2023

|
ページビュー:
dark-mode-label OFF
Đọc bài viết

>>Chương trình số 53-CTr/ĐUK ngày 24/11/2023 của BTV ĐUK.

Ngày 24/11/2023, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã ban hành Chương trình công tác tháng 12 năm 2023; Ban Biên tập Website đăng nội dung chương trình để các chi, đảng bộ cơ sở biết, thực hiện.

Ban Biên tập

User Online:1544

Total visited: 4767325