Chương trình công tác tháng 11 năm 2023

|
ページビュー:
dark-mode-label OFF
Đọc bài viết

Chương trình số 52-CTr/ĐUK của BTV Đảng uỷ Khối.

Ngày 25/10/2023, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã ban hành Chương trình công tác tháng 11 năm 2023; Ban Biên tập Website đăng nội dung chương trình để các chi, đảng bộ cơ sở biết, thực hiện.

User Online:1925

Total visited: 4811301