CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 03 NĂM 2014

|
ページビュー:
dark-mode-label OFF
Đọc bài viết

        >> Chương trình số 64 -CTr/ĐU ngày 20/02/2014 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh
      
      Ngày 20/02/2014, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã ban hành Chương trình công tác tháng 03 năm 2014; Ban Biên tập Website đăng chương trình công tác để các chi, đảng bộ cơ sở biết, thực hiện./. 

                                                   Ban Biên tập

User Online:2913

Total visited: 4822201