CÁC KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA HỘI CCB KHỐI

|
ページビュー:
dark-mode-label OFF
Đọc bài viết

        >> Kế hoạch số 01-KH/CCB ngày 07/02/2014 của Thường trực Hội CCB Khối
       >> Kế hoạch số 02-KH/CCB ngày 07/02/2014 của Thường trực Hội CCB Khối về Học tập và làm theo Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…
       >> Kế hoạch số 03-KH/CCB ngày 07/02/2014 của Thường trực Hội CCB Khối về công tác Kiểm tra, giám sát năm 2014

       >> Kế hoạch số 04-KH/CCB ngày 07/02/2014 của Thường trực Hội CCB Khối về Đại hội Thi đua CCB gương mẫu lần thứ II
      Ngày 07/02/2014, Thường trực Hội CCB Khối Doanh nghiệp tỉnh đã ban hành các Kế hoạch về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện NQTW8 (khóa XI) và tuyên truyền những điểm mới trong Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, công tác Tuyên giáo năm 2014; công tác kiểm tra, giám sát năm 2014 và Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua CCB gương mẫu. Ban Biên tập Website đăng tải để các cơ sở hội biết, thực hiện./.
                                          Ban Biên tập
                                         

User Online:2226

Total visited: 4811555