BỘ SÁCH QUÝ VỀ HỒ CHÍ MINH PHÁT HUY GIÁ TRỊ TRONG ĐỜI SÔNG

|
ページビュー:
dark-mode-label OFF
Đọc bài viết

       Bộ sách “Hồ Chí Minh với văn nghệ sỹ-văn nghệ sỹ với Hồ Chí Minh” đã phát huy giá trị nhiều mặt trong đời sống văn hóa văn nghệ Việt Nam; ca ngợi tình cảm cao đẹp, đạo đức trong sáng của Chủ tịch Hồ Chí Minh với con người, đặc biệt là với văn nghệ sỹ cách mạng.

       Đây là nhận xét của các đại biểu tham dự lễ tổng kết và hội thảo về dự án xuất bản bộ sách “Hồ Chí Minh với văn nghệ sỹ-văn nghệ sỹ với Hồ Chí Minh” do Nhà xuất bản Hội Nhà văn tổ chức ngày 26/11, tại Hà Nội.
ảnh Bộ sách quý về Hồ Chí Minh
       Đồng thời, bộ sách này cũng là vũ khí sắc bén, hiệu quả nhằm đấu tranh chống lại các luận điệu sai trái, xuyên tạc, bóp méo sự thật về nhân cách, đạo đức, tác phong và tư tưởng của Người.
       Phó Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng thẩm định nghệ thuật Nguyễn Thế Kỷ cho biết, việc xây dựng bộ sách thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước với sự nghiệp văn hóa văn nghệ; trong đó đặc biệt nhấn mạnh tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với văn nghệ sỹ và văn nghệ sỹ trong nước, quốc tế với Người.
       Hội thảo lần này chính là dịp để các nhà nghiên cứu, nhà văn, nhà thơ, lý luận phê bình… cho ý kiến đóng góp về ưu điểm, hạn chế của dự án, bảo quản, phát huy giá trị của bộ sách.
       Các cơ quan truyền thông đại chúng cần đẩy mạnh tuyên truyền để giá trị to lớn của bộ sách được lan tỏa rộng rãi trong nền văn hóa, văn nghệ nước nhà. Những ý kiến quý báu về bộ sách sẽ được tiếp thu, tập hợp và chuyển cho Ban Biên tập, soạn thảo để tiếp tục hoàn thiện.
       Các đại biểu tham dự sự kiện cũng đồng tình cho rằng: Đây là bộ sách quý, được đầu tư công phu, biên tập kỹ từ nhiều nguồn tư liệu, có chất lượng cao, là bộ tổng tập có giá trị về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Văn nghệ sỹ nước nhà với lòng kính yêu Bác Hồ đã viết nên nhiều tác phẩm có giá trị. Các thế hệ văn nghệ sỹ sẽ tiếp tục có những sáng tác về Người nên bộ sách không khép kín mà cần mở để tiếp nhận các giá trị mới...
      Chủ tịch Hội Văn học Việt Nam, Nhà thơ Hữu Thỉnh cho biết thêm: Bộ sách “Hồ Chí Minh với văn nghệ sỹ-Văn nghệ sỹ với Hồ Chí Minh” cung cấp cho bạn đọc, đặc biệt là những ai quan tâm đến việc xây dựng con người, xây dựng nền văn hóa dân tộc nguồn tư liệu phong phú, sinh động, hệ thống, đa dạng, chọn lọc từ các sáng tác của văn nghệ sỹ hàng đầu Việt Nam và thế giới viết về Bác.
       Bộ sách thể hiện hình tượng Hồ Chí Minh thông qua các bài viết ở 3 chủ đề: Lãnh tụ thiên tài, nhà văn hóa kiệt xuất, nhà nhân văn vĩ đại... Nhà xuất bản Hội Nhà văn đã biên soạn, biên tập và in ấn bộ sách này. Dự án được thực hiện từ năm 2010-2013 với việc xây dựng bộ sách gồm 17 tập, sau đó được tinh tuyển thành 11 tập.
       Ba tập sách đầu tiên của bộ sách “Hồ Chí Minh với văn nghệ sỹ-Văn nghệ sỹ với Hồ Chí Minh” đã ra mắt bạn đọc vào dịp kỷ niệm 120 năm Ngày sinh của Bác.
       Thời gian qua, Ban quản lý Dự án đã trao tặng sách cho Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ tư lệnh Hải Quân, Hội Phật giáo Việt Nam, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, các đồn biên phòng ở Cao Bằng, Hà Giang…
       Năm 2014, bộ sách được tiếp tục trao tặng, quảng bá đến các vùng sâu, vùng xa, vùng chiến khu kháng chiến như Tuyên Quang, Gia Lai, Bạc Liêu, Cà Mau… Ba tập đầu tiên của Bộ sách cũng đã được Ban Tuyên giáo Trung ương tặng thưởng tác phẩm văn học nghệ thuật xuất sắc về chủ đề cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.”./.
                                                         Theo Tạp chí Tuyên giáo

User Online:1675

Total visited: 4772924