Đề cương Tuyên truyền, kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (01/01/1914 - 01/01/2024)

|
ページビュー:
dark-mode-label OFF
Đọc bài viết

>> Đề cương tuyên truyền  

Thực hiện Hướng dẫn số 88-HD/BTGTU, ngày 18/12/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về Tuyên truyền, kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Ban Biên tập website đăng tải nội dung Đề cương tuyên truyềnI để các chi, đảng bộ cơ sở, các đồng chí báo cáo viên nghiên cứu, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên trong đơn vị.

Ban Biên tập

User Online:2655

Total visited: 3417494