Đề cương thông báo nhanh Hội nghị TW8

|
ページビュー:
dark-mode-label OFF
Đọc bài viết

>> Đề cương thông báo nhanh  

Ban Biên tập website đăng tải nội dung Đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII để các chi, đảng bộ cơ sở, các đồng chí báo cáo viên nghiên cứu, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên trong đơn vị.

User Online:1926

Total visited: 4811261