Tìm kiếm bài viết Tìm kiếm bài viếtTT Tiêu đề Tác giả Ngày đăng
1 Kế hoạch tổ chức và hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng admin.dbdn 15/05/2024 13:44
2 Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh cấp giấy chứng nhận cho 101 đảng viên mới admin.dbdn 06/05/2024 14:49
3 Các Mác - Nhà tư tưởng thiên tài, lãnh tụ kiệt xuất của giai cấp công nhân admin.dbdn 06/05/2024 14:43
4 Thông tin tổng hợp của Ban Tuyên giáo ĐUK số tháng 5/2024 admin.dbdn 02/05/2024 16:25
5 Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tiếp nhận tổ chức Đảng, đảng viên admin.dbdn 26/04/2024 14:42
6 Báo cáo nhân quyền của Mỹ có một số nhận định không khách quan về Việt Nam admin.dbdn 26/04/2024 14:37
7 Tuyên truyền Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 của BCH Trung ương Đảng về “Tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc” admin.dbdn 26/04/2024 14:33
8 Nhất quán khẳng định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh admin.dbdn 25/04/2024 17:01
9 Cảnh giác với chiêu trò mới của các thế lực thù địch trên không gian mạng admin.dbdn 25/04/2024 16:57
10 Hướng dẫn công tác tuyên truyền quý II năm 2024 admin.dbdn 17/04/2024 11:19
11 Đoàn đại biểu Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đến với địa chỉ đỏ admin.dbdn 17/04/2024 10:29
12 Công văn triệu tập đảng viên dự học lớp bồi dưỡng LLCT dành cho đảng viên mới tháng 4/2024 admin.dbdn 12/04/2024 11:43
13 Thể lệ Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia với chủ đề “Tự hào một dải biên cương lần thứ III. admin.dbdn 12/04/2024 11:37
14 Đảng ủy khối doanh nghiệp các tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc tổ chức hành trình đến với huyện đảo Bạch Long Vĩ admin.dbdn 09/04/2024 13:45
15 Thông tin tổng hợp của Ban Tuyên giáo ĐUK số tháng 04/2024 admin.dbdn 01/04/2024 15:16
16 Hội Cựu chiến binh Khối Doanh nghiệp tỉnh họp Ban Chấp hành mở rộng admin.dbdn 25/03/2024 07:36
17 Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho đoàn viên, thanh niên ưu tú năm 2024. admin.dbdn 18/03/2024 10:03
18 Đồng chí đảng viên với nhiệt huyết cống hiến cho ngành Điện admin.dbdn 18/03/2024 09:00
19 Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2024 admin.dbdn 18/03/2024 08:53
20 Công văn triệu tập quần chúng lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt tháng 3/2024 admin.dbdn 13/03/2024 10:42

User Online:2629

Total visited: 3424143