掲載日: 23/05/2024
BẮC GIANG - Nhân kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5 (1890 - 2024), ngày 19/5, Đoàn đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang (Đảng bộ Khối) do đồng chí Nguyễn Hoàng Trung,... もっと見る
掲載日: 18/03/2024
Thời gian qua, việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,... もっと見る
掲載日: 12/03/2024
Trong những năm qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, hành động tự giác của mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội... もっと見る
掲載日: 27/05/2021
Ngày 18-5, Văn phòng T.Ư Đảng có Công văn số 731-CV/VPTW gửi các cơ quan thông tấn, báo chí về việc công bố Kết luận của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày... もっと見る
掲載日: 29/04/2021
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội CCB Khối 487, Nghị quyết Đại hội Hội CCB Khối Doanh nghiệp tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã xác định nhiệm vụ tổng quát của Hội là tập hợp đoàn kết,... もっと見る
掲載日: 12/03/2021
Hơn 25 năm công tác tại Viễn Thông Bắc Giang, tình yêu, sự đam mê với nghề và khát vọng về những ý tưởng tiên phong, sáng tạo đổi mới vẫn luôn dạt dào. Với trách nhiệm là Trưởng phòng, đồng chí... もっと見る
掲載日: 12/03/2021
Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ cấp trên, Đảng uỷ Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Giang (Agribank) đã lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và cán bộ, đảng viên trong toàn đảng... もっと見る
掲載日: 10/05/2020
(TG) - Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh, là nhiệm vụ then chốt có vị trí đặc biệt quan trọng. Việc vận dụng tư tưởng của Người vào công tác xây... もっと見る
掲載日: 06/11/2019
(TG) - Để xây dựng Đảng, theo Hồ Chí Minh, cũng như mọi công việc khác, “thực hành dân chủ rộng rãi” là phương thuốc để phát huy quyền làm chủ và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân... もっと見る
掲載日: 30/10/2019
(TG)- Cán bộ, đảng viên nói chung, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý nói riêng phải nêu gương về đạo đức cách mạng, tu dưỡng đạo đức cách mạng để xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật... もっと見る

User Online:2123

Total visited: 4810551