Skip to Content
Thứ tư, 24 Tháng 07 Năm 2024

Publishing date: 15/10/2010
K? th? hai: L?NG NGHE Ý KI?N DOANH NHÂN - ??ng tr??c khó kh?n, thách th?c c?a m?t doanh nghi?p sau c? ph?n hóa, ??ng chí Hà V?n Hòe Bí th? chi b?, giám ??c Công ty c? ph?n Khoáng s?n... View more
Publishing date: 13/10/2010
Vừa qua Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã lắng nghe và nhận thấy ý kiến của doanh nhân từ các cơ sở trong khối doanh nghiệp tham gia đóng góp xây dựng Đảng với tinh thần trách nhiệm rất cao.... View more
Publishing date: 07/10/2010
Tháng 10/2010 có nhiều hoạt động quan trọng diễn ra trên địa bàn tỉnh, như: Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bắc Giang lần thứ III năm 2010, kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, 115 năm Ngày... View more

Publishing date: 05/07/2024
>>Hướng dẫn số 19-HD/BTGĐUK của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Ngày 02/7/2024, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã ban hành Hướng dẫn số 19-HD/BTGĐUK về công tác tuyên truyền... View more
Publishing date: 04/07/2024
>> Thông tin tổng hợp của BTGĐUK số tháng 6/2024 Ban Biên tập website đăng tải nội dung Thông tin tổng hợp số tháng 6 năm 2024 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối để các chi, đảng bộ cơ sở,... View more
Publishing date: 01/07/2024
>>Công văn số 50-CV/BTGĐUK ngày 28/6/2024 triệu tập quần chúng lớp nhận thức về Đảng tháng 7/2024 Ngày 28/6/2024, Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã ban... View more

Đánh giá nội dung Đánh giá nội dung

Nội dung trên Cổng Đảng bộ doanh nghiệp tỉnh:

User Online:1891

Total visited: 4811204