Skip to Content
Thứ tư, 24 Tháng 07 Năm 2024

Publishing date: 03/11/2010
>>Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị Thực hiện Điều lệ Đảng; căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung... View more
Publishing date: 02/11/2010
Trong tháng 11/2010 có nhiều hoạt động quan trọng diễn ra trên các lĩnh vực. Để góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, người lao động thi đua lập thành tích xuất sắc, hoàn thành và... View more
Publishing date: 17/10/2010
Kỳ thứ ba: BÀN CÙNG DOANH NHÂN LÀM Ban chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã chú ý lắng nghe ý kiến của cơ sở, càng thêm thấu hiểu và cảm phục những sáng tạo của cơ sở. Tại kỳ... View more

Publishing date: 05/07/2024
>>Hướng dẫn số 19-HD/BTGĐUK của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Ngày 02/7/2024, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã ban hành Hướng dẫn số 19-HD/BTGĐUK về công tác tuyên truyền... View more
Publishing date: 04/07/2024
>> Thông tin tổng hợp của BTGĐUK số tháng 6/2024 Ban Biên tập website đăng tải nội dung Thông tin tổng hợp số tháng 6 năm 2024 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối để các chi, đảng bộ cơ sở,... View more
Publishing date: 01/07/2024
>>Công văn số 50-CV/BTGĐUK ngày 28/6/2024 triệu tập quần chúng lớp nhận thức về Đảng tháng 7/2024 Ngày 28/6/2024, Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã ban... View more

Đánh giá nội dung Đánh giá nội dung

Nội dung trên Cổng Đảng bộ doanh nghiệp tỉnh:

User Online:1942

Total visited: 4811777