Skip to Content
Thứ tư, 24 Tháng 07 Năm 2024

Publishing date: 13/09/2022
Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050” của tỉnh Bắc Giang được bắt đầu từ 7h30’ ngày 01/7/2022 và kết thúc lúc 16h30’ ngày 30/7/2022. Kết... View more
Publishing date: 06/09/2022
Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 26/8/2022 đoàn đại biểu Đảng bộ Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tổ chức Lễ báo công dâng Bác, tổ chức sơ kết 01 năm thực... View more
Publishing date: 27/07/2022
Ngày 16/2/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chính thức ký Sắc lệnh số 20/SL “Quy định chế độ hưu bổng, thương tật và tiền tuất tử sĩ”. Đây là văn bản pháp quy đầu tiên khẳng định vị trí quan trọng của... View more

Publishing date: 05/07/2024
>>Hướng dẫn số 19-HD/BTGĐUK của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Ngày 02/7/2024, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã ban hành Hướng dẫn số 19-HD/BTGĐUK về công tác tuyên truyền... View more
Publishing date: 04/07/2024
>> Thông tin tổng hợp của BTGĐUK số tháng 6/2024 Ban Biên tập website đăng tải nội dung Thông tin tổng hợp số tháng 6 năm 2024 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối để các chi, đảng bộ cơ sở,... View more
Publishing date: 01/07/2024
>>Công văn số 50-CV/BTGĐUK ngày 28/6/2024 triệu tập quần chúng lớp nhận thức về Đảng tháng 7/2024 Ngày 28/6/2024, Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã ban... View more

Đánh giá nội dung Đánh giá nội dung

Nội dung trên Cổng Đảng bộ doanh nghiệp tỉnh:

User Online:1957

Total visited: 4811989