Skip to Content
Thứ bảy, 13 Tháng 07 Năm 2024

Publishing date: 31/10/2022
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh vừa ban hành quyết định kết nạp 20 quần chúng ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam, nâng tổng số đảng viên được kết nạp từ đầu năm đến nay là 152 đồng chí,... View more
Publishing date: 25/10/2022
Chiều ngày 24/10/2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị thông tin kết quả Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và kết quả thực hiện các nhiệm vụ... View more
Publishing date: 16/10/2022
Thực hiện Quyết định số 1565-QĐ/ĐUK, ngày 14/10/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh về việc cấp giấy chứng nhận cho học viên lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên... View more

Publishing date: 05/07/2024
>>Hướng dẫn số 19-HD/BTGĐUK của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Ngày 02/7/2024, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã ban hành Hướng dẫn số 19-HD/BTGĐUK về công tác tuyên truyền... View more
Publishing date: 04/07/2024
>> Thông tin tổng hợp của BTGĐUK số tháng 6/2024 Ban Biên tập website đăng tải nội dung Thông tin tổng hợp số tháng 6 năm 2024 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối để các chi, đảng bộ cơ sở,... View more
Publishing date: 01/07/2024
>>Công văn số 50-CV/BTGĐUK ngày 28/6/2024 triệu tập quần chúng lớp nhận thức về Đảng tháng 7/2024 Ngày 28/6/2024, Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã ban... View more

Đánh giá nội dung Đánh giá nội dung

Nội dung trên Cổng Đảng bộ doanh nghiệp tỉnh:

User Online:2762

Total visited: 4702032