Skip to Content
Chủ nhật, 21 Tháng 04 Năm 2024

Publishing date: 09/04/2024
Từ ngày 6/4-7/4/2024, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp các tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc gồm: Bắc Giang, Hải phòng, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội tổ chức đoàn công tác với chương trình “Hành trình vì... View more
Publishing date: 18/03/2024
Sáng 16/3, thực hiện Quyết định số 2403-QĐ/ĐUK ngày 12/3/2024 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh, Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối phối hợp Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh... View more
Publishing date: 18/03/2024
Thời gian qua, việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,... View more

Publishing date: 24/11/2023
>> Thông tin tổng hợp của BTGĐUK số tháng 10/2023 Ban Biên tập website đăng tải nội dung thông tin tổng hợp số tháng 10 năm 2023 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối, để các chi, đảng... View more
Publishing date: 24/11/2023
>>Hướng dẫn số 14-HD/BTGĐUK của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Ngày 03/10/2023, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã ban hành Hướng dẫn số 14-HD/BTGĐUK về công tác tuyên truyền... View more
Publishing date: 24/11/2023
>> Kế hoạch triển khai “Tháng dân vận năm 2023” Ngày 03/10/2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối có Kế hoạch số 83-KH/ĐUK về triển khai các hoạt động “Tháng dân vận năm 2023”.... View more

Đánh giá nội dung Đánh giá nội dung

Nội dung trên Cổng Đảng bộ doanh nghiệp tỉnh:

User Online:2773

Total visited: 3191712