Publishing date: 19/06/2014
Xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến Mặc dù mới phát động được hơn một năm nhưng phong trào "Mỗi cấp ủy viên xây dựng... View more
Publishing date: 17/06/2014
Trong suốt quá trình giáo dục đạo đức cho đội ngũ cán bộ của Đảng ta, Hồ Chí Minh không những xác định các chuẩn mực đạo đức cơ bản, các yêu cầu đạo đức trong... View more
Publishing date: 11/06/2014
Ngày 11-6-1948, giữa lúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của dân tộc ta bước vào thời kỳ gian khổ, ác liệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu... View more
Publishing date: 03/04/2014
Chúng tôi gặp Đặng Quốc Chung, Bí thư chi bộ - Quản đốc Nhà máy nước thuộc Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Bắc Giang trong khi anh đang cùng đồng... View more
Publishing date: 31/03/2014
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa phối hợp với Huyện ủy Lạng Giang tổ chức hội thảo "Các mô hình tốt, cách làm hay, chủ động, sáng tạo” trong việc học tập... View more
Publishing date: 04/08/2010
Thay m?t Ban Ch? ??o Trung ??ng Cu?c v?n ??ng “H?c t?p và làm theo t?m g??ng ??o ??c H? Chí Minh” (CV?), ??ng chí Tr??ng T?n Sang, ?y viên B? Chính tr?, Th??ng tr?c Ban Bí th?, Phó Tr??ng... View more

User Online:3079

Total visited: 3191626