Publishing date: 21/05/2015
Ngày 19 tháng 5 năm nay, nước ta kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc,... View more
Publishing date: 14/01/2015
Bác Hồ đã dạy “Muốn người ta theo mình phải làm gương trước”. Trong điều kiện một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo... View more
Publishing date: 09/01/2015
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang Thân Văn Khoa cho biết, tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, trong năm 2015 tỉnh tập trung thực hiện tốt... View more
Publishing date: 30/12/2014
Anh Lại Xuân Phượng (ảnh - SN 1971) hiện là Trưởng phòng Kiểm tra giám sát mua bán điện - Công ty Điện lực Bắc Giang. ... View more
Publishing date: 01/12/2014
Bộ sách “Hồ Chí Minh với văn nghệ sỹ-văn nghệ sỹ với Hồ Chí Minh” đã phát huy giá trị nhiều mặt trong đời sống văn hóa văn nghệ Việt Nam; ca ngợi... View more
Publishing date: 14/11/2014
Những ngày này, các tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội đang triển khai đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 45 năm... View more
Publishing date: 06/11/2014
Đó là kỹ sư Phạm Văn Tấn, sinh năm 1972 tại xã Lãng Sơn, huyện Yên Dũng. Tốt nghiệp Trường Đại học Nông nghiệp I năm 1995, về công tác tại Xí nghiệp Khai thác công trình... View more
Publishing date: 22/10/2014
45 năm qua, Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là nguồn cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy tinh thần yêu nước, đại... View more
Publishing date: 16/10/2014
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng. Suốt cuộc đời, Người đặc biệt quan tâm tới việc giáo dục, rèn luyện đạo... View more
Publishing date: 27/08/2014
Bác Hồ đã dạy “Muốn người ta theo mình phải làm gương trước”. Trong điều kiện một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị,... View more

User Online:2333

Total visited: 3487711